AllNewz

Μαζικοί θάνατοι ζώων μέσα στο 2015

© ALLNEWZ - Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή συνόλου του υλικού του ιστολογίου μας σε άλλα ιστολόγια, social media ή αποστολή με μέιλ βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων

 Χιλιάδες πουλιά πέφτουν από τον ουρανό. Εκατομμύρια ψάρια εκβράζονται στην ακτή. Πληθυσμοί μελισσών έχουν αποδεκατιστεί. Νυχτερίδες πέθαναν από έναν θανάσιμη μύκητα. Χοιρίδια μαζικά από μια μυστηριώδη ασθένεια. Και η λίστα μακρά…

Μία ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, UC Berke­ley και το Yale έχουν ξεκινήσει μια ευρεία ανασκόπηση όλων των εκθέσεων ττης μαζικής εξόντωσης ζώων στην επιστημονική βιβλιογραφία από τα μέσα του περασμένου αιώνα.

Κάπου 727 έγγραφα τεκμηριώνουν την έρευνα «εκδηλώσεις μαζικής θνησιμότητας» (ΜΜΚ) για 2407 παγκόσμιους πληθυσμούς θηλαστικών, πουλιών, ψαριών, ερπετών, αμφιβίων και θαλάσσιων ασπόνδυλων — όπως οι χιλιάδες αστερίες που χάθηκαν στη Βόρεια Αμερική το 2014.

Οι αναλύσεις τους, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, αποκάλυψαν ότι όχι μόνο αυτά τα γεγονότα γίνονται όλο και πιο συχνά, αλλά επίσης αυξάνουν και σε μέγεθος.

Ο μαγνητικός Βόρειος Πόλος της Γης παρασύρεται από το βόρειο Καναδά προς τη Σιβηρία με ένα ποσοστό επιτάχυνσης, επί του παρόντος, 10 χιλιόμετρα (6,2 μίλια) ανά έτος κατά την έναρξη του 20ου αιώνα, και έφτασε τα 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) ανά έτος το 2003 — είναι αποτέλεσμα της συνεχούς χειραγώγησης καιρού και της προσπάθειας να λιώσουν τους πάγους στο Βορρά για να αρπάξουν τον πλούτο.

Θα μπορούσε να είναι αυτή η αιτία;

Το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο προστατεύει τον πλανήτη από τις τεράστιες εκρήξεις της θανατηφόρας ηλιακής ακτινοβολίας, έχει αποδυναμωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέγονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) του δορυφορικού δικτύου, που ονομάζεται Swarm.

Από την άλλη, πόσο επιβαρύνουν τη Γη μας όλοι αυτοί οι δορυφόροι γύρω της; Πόσο η αλόγιστη χρήση τεχνολογίας μικροκυμάτων; Πόσο οι χημικοί αεροψεκασμοί; Πόσο τα ηλεκτρομαγνητικά όπλα τύπου HAARP; Ακόμα… πόσο και τα πειράματα του cern;

Δείτε τη μαύρη λίστα μόνο για το 2015 κι ακόμα είμαστε μόνο στην αρχή και σίγουρα λείπουν πολλά δεδομένα…

Μαζικοί θάνατοι ζώων

Για το έτος 2015 – 82 γνωστοί μαζικοί θάνατοι σε 28 χώρες

7th Feb­ru­ary 2015 – Hun­dreds of dead fish found in Bhoga­vati riv­er in India. Link

7th Feb­ru­ary 2015 – 70 Mon­keys found dead through­out Kher­a­garh in India. Link

5th Feb­ru­ary 2015 – Hun­dreds of dead fish appear, ‘caus­ing con­cern’ in the Black riv­er in Argenti­na. Link

4th Feb­ru­ary 2015 – 1.07 MILLION geese killed (more than half of geese pop­u­la­tion) due to avian flu in Tai­wan, Chi­na. Link

4th Feb­ru­ary 2015 – 20,000 Chick­ens killed due to avian flu in Plateau State, Nige­ria. Link

4th Feb­ru­ary 2015 – 16.5 TONS of fish ‘die sud­den­ly’ in Lake Man­in­jau, Indone­sia. Link

4th Feb­ru­ary 2015 – 33 Whales and Dol­phins washed ashore this year already, ‘we’ve nev­er had so many strand­ings’ in Ire­land. Link

4th Feb­ru­ary 2015 – 45 dead Geese found ‘due to fatal crash land­ing’ in Hoeksche Waard, Nether­lands. Link

3rd Feb­ru­ary 2015 – 135 tur­tles found dead between Decem­ber and Jan­u­ary, ‘a very wor­ry­ing sit­u­a­tion’ in Emil­ia-Romagna, Italy. Link

3rd Feb­ru­ary 2015 – Thou­sands of dead starfish wash up on a beach in Abergele, Wales. Link

3rd Feb­ru­ary 2015 – 2,000+ Starfish wash up dead along Padre Island in Texas, Amer­i­ca. Link

3rd Feb­ru­ary 2015 – 10,000 Chick­ens killed due to avian flu in Hamp­shire, Eng­land. Link

2nd Feb­ru­ary 2015 – Thou­sands of birds dying from dis­ease at Walk­er Lake in Neva­da, Amer­i­ca. Link

2nd Feb­ru­ary 2015 – 3,000 fish found dead in Col­lie Riv­er in West­ern Aus­tralia. Link

2nd Feb­ru­ary 2015 – Mas­sive die off of fish in a riv­er in Istan­bul, Turkey. Link

2nd Feb­ru­ary 2015 – Hun­dreds of dead fish found float­ing in Mis­sis­sip­pi Riv­er in Iowa, Amer­i­ca. Link

2nd Feb­ru­ary 2015 – 37,000 birds killed due to avian flu near Netanya, Israel. Link

2nd Feb­ru­ary 2015 – 50,000+ fish dead due to sewage pol­lu­tion in Carta­ge­na, Colom­bia. Link

1st Feb­ru­ary 2015 – INFO: 67 sick Sea Lions washed ashore already this year, ‘no mus­cle, no fat, just skin and bones’, ‘it’s a real shock’ in Cal­i­for­nia, Amer­i­ca. Link

1st Feb­ru­ary 2015 – 10 dead whales dur­ing the past month ‘baf­fle sci­en­tist’ along south coast of Aus­tralia. Link

31st Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of birds dying in South Bay, San Fran­cis­co, Amer­i­ca. Link

31st Jan­u­ary 2015 – 150 tur­tles found dead along beach­es in Baja Cal­i­for­nia, Mex­i­co. Link

30th Jan­u­ary 2015 – INFO: 8 Mil­lion+ ani­mals died in 2014 alone from vehi­cles in Bel­gium.Link

30th Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of birds dying ‘a mys­tery’ in El Reno, Okla­homa, Amer­i­ca.Link

29th Jan­u­ary 2015 – 5,000 Birds to be killed due to avian flu in Wash­ing­ton State, Amer­i­ca.Link

28th Jan­u­ary 2015 – 60,000 fish dead due to pol­lu­tion in a canal in Leices­ter­shire, Eng­land. Link

28th Jan­u­ary 2015 – Large die off of fish in a pond in Ambika­pur, India. Link

27th Jan­u­ary 2015 – 450 Turkeys dead, 8,000 culled due to bird flu in Kol­lam, India. Link

27th Jan­u­ary 2015 – Mass strand­ing of dol­phins, 4 or 5 dead along beach­es in Pan­gasi­nan, Philip­pines. Link

27th Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of dead fish found along the Nga­so riv­er in Indone­sia. Link

26th Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of sea birds found dead on a beach in north­ern Ice­land. Link

26th Jan­u­ary 2015 – 350 tur­tles washed up dead dur­ing past 2 months ‘is wor­ry­ing’ along Rio Grande do Sul, Brazil. Link

26th Jan­u­ary 2015 – 300 Birds dead ‘due to hail­storm’ in Ivaipo­ra, Brazil. Link

26th Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of dead fish appear in a dam in Apo­da­ca, Mex­i­co. Link

26th Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of dead fish found in a riv­er in Saint-Loup-de-Gonois, France. Link

24th Jan­u­ary 2015 – 40,000 turkeys to be killed due to avian flu in Sharon Region, Israel. Link

24th Jan­u­ary 2015 – 4 TONS of fish die sud­den­ly in fish ponds in Guangzhou, Chi­na. Link

23rd Jan­u­ary 2015 – 10,000 dead fish found in the Lujan Riv­er in Argenti­na. Link

23rd Jan­u­ary 2015 – 5,000+ dead fish in Oys­ter Creek in New Jer­sey, Amer­i­ca. Link

23rd Jan­u­ary 2015 – Large amount of dead fish found along an estu­ary in Bay of Plen­ty, New Zealand. Link

22nd Jan­u­ary 2015 – Thou­sands of dead jel­ly­fish wash up on Red­cliffe Penin­su­la, Aus­tralia.Link

22nd Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of dead fish appear in canals in Padre Island, Texas,

21st Jan­u­ary 2015 – 22,573 birds killed due to avain flu in 7 states across Nige­ria. Link

21st Jan­u­ary 2015 – 73,000 birds killed due to avain flu in Kyushu, Japan. Link

21st Jan­u­ary 2015 – 200 Birds dead cov­ered in ‘mys­tery goo’ in Cal­i­for­nia, Amer­i­ca. Link

21st Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of dead fish found in ponds in Brownsville, Texas, Amer­i­ca.Link

20th Jan­u­ary 2015 – Mass die off of Tuna at a sea life park ‘baf­fle experts’ in Tokyo, Japan.Link

20th Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of dead mack­er­el found in a lake in Nova Sco­tia, Cana­da. Link

20th Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of dead fish appear in a canal in San Jus­to, Argenti­na. Link

19th Jan­u­ary 2015 – Anoth­er 220,000 birds killed due to avian flu in Tai­wan, Chi­na. Link

19th Jan­u­ary 2015 – Mas­sive fish kill along a Canal in Fort Myers, Flori­da, Amer­i­ca. Link

19th Jan­u­ary 2015 – Thou­sands of dead fish found in a riv­er ‘baf­fle author­i­ties’ in Gorakh­pur, India. Link

19th Jan­u­ary 2015 – 30 Bighorn sheep are dead ‘due to pneu­mo­nia’ in Mon­tana, Amer­i­ca. Link

19th Jan­u­ary 2015 – Large die off of fish in a lake in Hanoi, Viet­nam. Link

19th Jan­u­ary 2015 – Thou­sands of fish die in a lake in Paranai­ta, Brazil. Link

18th Jan­u­ary 2015 – 314 tur­tles wash ashore dead along beach­es in Chen­nai, India. Link

18th Jan­u­ary 2015 – Fish kill found in the waters of Hol­stein in Switzer­land. Link

17th Jan­u­ary 2015 – 100,000 turkeys killed due to avian flu in Aviel, Israel. Link

16th Jan­u­ary 2015 – Dozens of sea birds found dead on a beach in Con­Con, Chile. Link

16th Jan­u­ary 2015 – 14 whales and 16 tur­tles washed up dead in Baja Cal­i­for­nia, Mex­i­co. Link

16th Jan­u­ary 2015 – 200,000 chick­ens killed due to avian flu in Okaya­ma, Japan. Link

15th Jan­u­ary 2015 – Thou­sands (8 TONS) of fish wash up dead along beach­es in Sao Paulo,

15th Jan­u­ary 2015 – 10,000 fish have died ‘due to algae’ in Lake Mis­sion Viejo, Cal­i­for­nia,

14th Jan­u­ary 2015 – 160,000 birds killed due to avian flu in Tai­wan, Chi­na. Link

14th Jan­u­ary 2015 – 554 sea birds and 4 sea lions found dead on beach­es in Baja Cal­i­for­nia, Mex­i­co. Link

13th Jan­u­ary 2015 – 20,000 birds have died from avian flu in Jiangxi, Chi­na. Link

13th Jan­u­ary 2015 – Dozens of birds found dead in Sul­tan­pur Nation­al Park, India. Link

12th Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of pigeons are ‘falling dead out of the sky’ in Antrim, North­ern Ire­land. Link

10th Jan­u­ary 2015 – Thou­sands of dead starfish wash up in West­er­land, Ger­many. Link

10th Jan­u­ary 2015 – Thou­sands of dead fish found in a riv­er in Oax­a­ca, Mex­i­co. Link

10th Jan­u­ary 2015 – Thou­sands of fish dead ‘due to pol­lu­tion’ in a canal in Leices­ter­shire,

10th Jan­u­ary 2015 – Thou­sands of dead fish found in a lake in Jabalpur, India. Link

9th Jan­u­ary 2015 – 1,370 birds dead due to avian flu in Kano, Nige­ria. Link

8th Jan­u­ary 2015 – Thou­sands of birds ‘die sud­den­ly’ due to avian flu in Lendah, Indone­sia. Link

8th Jan­u­ary 2015 – 150 Birds dead due to oil spill in North­west Ohio, Amer­i­ca. Link

7th Jan­u­ary 2015 – UPDATE: 100,000+ dead seabirds found since Octo­ber along west coast of Amer­i­ca. Link

7th Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of ani­mals dead from wild­fires in South­ern Aus­tralia. Link

6th Jan­u­ary 2015 – 10 dead beacked whales dur­ing the past cou­ple of weeks ‘baf­fle experts’ on West Coast of Scot­land. Link

6th Jan­u­ary 2015 – Thou­sands of fish have died in Sher Shah lake in India. Link

6th Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds (pos­si­bly thou­sands) of dead snap­per fish found, ‘a mys­tery’ in Doubt­less Bay, New Zealand. Link

4th Jan­u­ary 2015 – Thou­sands of fish have died in a fish farm in Kam­pung Baru, Malaysia. Link

2nd Jan­u­ary 2015 – 7 Tur­tles found washed up dead dur­ing past week in Cat­toli­ca and Rim­i­ni, Italy. Link

2nd Jan­u­ary 2015 – Large amount of dead fish wash ashore on a lake in Car­los Paz, Argenti­na. Link

2nd Jan­u­ary 2015 – Thou­sands of dead birds wash­ing ashore along the coast between Cal­i­for­nia and Wash­ing­ton in Amer­i­ca. Link

2nd Jan­u­ary 2015 – Hun­dreds of dead fish found in a lake in Neva­da, Amer­i­ca. Link

πηγή: The Truth Denied

Add comment

Ακολουθείστε μας!

Ακολουθείστε μας!

Πρόσφατα στην AllNewz