Εμπόλεμη Ζώνη Χημικοί αεροψεκασμοί

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ουδέν σχόλιον! Μόνο εικόνες…

Στιγμιότυπο 2014-12-25, 11.38.49 μ.μ.

Europe_3_03.2014359.aqua.1km

Στιγμιότυπο 2014-12-25, 11.38.59 μ.μ.

Στιγμιότυπο 2014-12-25, 11.41.18 μ.μ.

Στιγμιότυπο 2014-12-25, 11.39.22 μ.μ.

Στιγμιότυπο 2014-12-25, 11.39.11 μ.μ.

Στιγμιότυπο 2014-12-25, 11.41.28 μ.μ.

 

Shares
⚠ Fair Notice: Τα άρθρα της AllNewz είναι αποτέλεσμα έρευνας, συγγραφής ή μετάφρασης της ιστοσελίδας ​και απαγορεύεται ρητά η πλήρης αναδημοσίευσή τους ή μέρους αυτής, καθώς και η αναπαραγωγή υλικού. Επίσης απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε επισήμανση και χαρακτηρισμός των άρθρων μας από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος οργανώσεις οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε

Στην ίδια κατηγορία

AllNewz σημαίνει όλη η Αλήθεια
Shares