Επιβιώνουμε Κίνημα Επιβιώνουμε 🗝

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των ΓΤΟ – Όχι στα μεταλλαγμένα λέει η Ελλάδα

⚠ Fair Notice: Τα άρθρα της AllNewz είναι αποτέλεσμα έρευνας, συγγραφής ή μετάφρασης της ιστοσελίδας ​και απαγορεύεται ρητά η πλήρης αναδημοσίευσή τους ή μέρους αυτής, καθώς και η αναπαραγωγή υλικού. Επίσης απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε επισήμανση και χαρακτηρισμός των άρθρων μας από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος οργανώσεις οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το νομοσχέδιο που διασφαλίζει την απαγόρευση καλλιέργειας όλων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας

Όχι στα μεταλλαγμένα λέει η Ελλάδα. Την Τετάρτη ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 17 Δεκεμβρίου.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει πρόστιμο έως 500 χιλιάδων ευρω (το οποίο θα μπορεί να επιβάλλει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης) σε όποιον επιχειρήσει να καλλιεργήσει μεταλλαγμένα επί ελληνικού εδάφους.

Ειδικότερα, ο υπουργός επιβάλλει κατ’ αποκοπή πρόστιμο ύψους 100 χιλιάδων ευρω το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 χιλιάδες ευρω για κάθε στρέμμα καλλιέργειας έως του ύψους των 500 χιλιάδων ευρω. Επιπλέον, ο καλλιεργητής είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση καταστροφή της καλλιέργειας.

Τα πρόστιμα που θα εισπράττονται θα αποδίδονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου σημειώθηκε η παράβαση.

Όπως έγινε γνωστό, από το υπουργείο Περιβάλλοντος – που μαζί με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαχειρίζονται το θέμα των μεταλλαγμένων- με το νομοσχέδιο που προωθείται διασφαλίζεται η δυνατότητα της χώρας να απαγορεύει μονομερώς την καλλιέργεια όλων των μεταλλαγμένων που λαμβάνουν σχετική άδεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή είναι υπό αδειοδότηση, με την αυτόματη ενεργοποίηση της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Σημειώνεται ότι η Οδηγία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί ελληνικής Προεδρίας.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ακόμη ότι με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα λαμβάνονται μέτρα για την πιστοποίηση και εμπορία των σπόρων σποράς των μη γενετικά τροποιημενων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών ως προς την παρουσία προσμίξεων με μεταλλαγμένους σπόρους.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να πάρουν μέρος στην ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με στόχο τη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ

Στην ίδια κατηγορία

AllNewz σημαίνει όλη η Αλήθεια