Εμπόλεμη Ζώνη Χημικοί αεροψεκασμοί

Πιλότοι, γιατροί και άλλοι επιστήμονες μιλούν για τα Chemtrails (Βίντεο)

⚠ Fair Notice: Τα άρθρα της AllNewz είναι αποτέλεσμα έρευνας, συγγραφής ή μετάφρασης της ιστοσελίδας ​και απαγορεύεται ρητά η πλήρης αναδημοσίευσή τους ή μέρους αυτής, καθώς και η αναπαραγωγή υλικού. Επίσης απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε επισήμανση και χαρακτηρισμός των άρθρων μας από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος οργανώσεις οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε

[dropcap]M[/dropcap]πορεί στη Ελλάδα το θέμα των χημικών αεροψεκασμών να θεωρείται ταμπού και όσοι μιλούν γι’ αυτό να χαρακτηρίζονται “ψεκασμένοι”, όμως στο εξωτερικό έχουν αρχίσει ήδη οι δημόσιες συζητήσεις

Απόσπασμα από την πολύωρη ακρόαση που έγινε από το συμβούλιο εποπτών στην πολιτεία County. Στη ακρόαση πήραν μέρος  επιστήμονες, γιατροί, πιλότοι, μετεωρολόγοι και κατέθεσαν τα στοιχεία τους και τις ανησυχίες τους.

Η ακρόαση έγινε στις 15 του Ιούλη, 2014

[modal_text_link name=”” class=”” id=””][/modal_text_link]

Στην ίδια κατηγορία

AllNewz σημαίνει όλη η Αλήθεια