Κίνημα Επιβιώνουμε 🗝

Δημόσια Διαβούλευση των υπό συζήτηση θεμάτων της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τα Πρόσθετα Τροφίμων (CCFΑ)

⚠ Fair Notice: Τα άρθρα της AllNewz είναι αποτέλεσμα έρευνας, συγγραφής ή μετάφρασης της ιστοσελίδας ​και απαγορεύεται ρητά η πλήρης αναδημοσίευσή τους ή μέρους αυτής, καθώς και η αναπαραγωγή υλικού. Επίσης απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε επισήμανση και χαρακτηρισμός των άρθρων μας από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος οργανώσεις οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε
Δημόσια Διαβούλευση των υπό συζήτηση θεμάτων της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τα Πρόσθετα Τροφίμων (CCFΑ)

Ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

 

Σύντομη Περιγραφή: 
Δημόσια Διαβούλευση των υπό συζήτηση θεμάτων της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τα Πρόσθετα Τροφίμων (CCFΑ)
Τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα θέματα που θα συζητηθούν στην 49η συνεδρίαση της Επιτροπής του Codex Alimentarius για τα Πρόσθετα Τροφίμων (CCFΑ) που θα διεξαχθεί στο Μακάο, Κίνα, 20 – 24 Μαρτίου 2017.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλιά τους μέχρι και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2017 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου codex@efet.gr.
Τα σχετικά έγγραφα εργασίας μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings-reports/detail/en/?meeting=CCFA&session=49

 

Το Κίνημα Επιβιώνουμε σκοπεύει να στείλει τις δικές του επισημάνσεις και σχόλια. Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε ομαδικά στο δικό μας σχολιασμό μπορείτε να μας στείλετε τις απόψεις σας μέσω της Επικοινωνίας του κινήματος μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2017.

Στην ίδια κατηγορία

AllNewz σημαίνει όλη η Αλήθεια