Ατζέντα 21

Ατζέντα 21/30 και 5G (IoT) για πλανητικό έλεγχο απογραφής

Η Rosa Koire είναι ένας εγκληματολόγος, εμπορικός εκτιμητής ακινήτων που ειδικεύεται στην αποτίμηση εκτάσεων γης

Η 24χρονη σταδιοδρομία της ως μάρτυρας εμπειρογνωμόνων για τη χρήση γης κατέληξε στην έκθεση των επιπτώσεων της Αειφόρου Ανάπτυξης στα δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας και στην ατομική ελευθερία.

Κατά τη διάρκεια μιας νομικής πρόκλησης, η Koire συνειδητοποίησε την πηγή της προγραμματιστικής εξέλιξης που είχε παρατηρήσει για πάνω από 10 χρόνια: την Ατζέντα 21 του ΟΗΕ.

Μέσω της έρευνάς της διαπίστωσε ότι μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων χρήσης της Ατζέντας 21/30 Αειφόρος Ανάπτυξη του ΟΗΕ γίνεται μέσω της εκτροπής των φόρων ακίνητης περιουσίας στους οργανισμούς αναδιαμόρφωσης.

Το έργο της για την παροχή πληροφοριών και λύσεων για τις κοινότητες που αγωνίζονται ενάντια στην Ατζέντα 21 του ΟΗΕ είναι μεγάλης σημασίας για τις ΗΠΑ, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τους αυξημένους περιορισμούς στα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της κοινωνικής μηχανικής.

Στο παρακάτω βίντεο μιλάει για το ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας 5G για να επιτευχθούν και ολοκληρωθούν οι στόχοι της Ατζέντας 21/30

 

Shares
⚠ Fair Notice: Τα άρθρα της AllNewz είναι αποτέλεσμα έρευνας, συγγραφής ή μετάφρασης της ιστοσελίδας ​και απαγορεύεται ρητά η πλήρης αναδημοσίευσή τους ή μέρους αυτής, καθώς και η αναπαραγωγή υλικού. Επίσης απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε επισήμανση και χαρακτηρισμός των άρθρων μας από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος οργανώσεις οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε

Στην ίδια κατηγορία

AllNewz σημαίνει όλη η Αλήθεια
Shares