Image default
AllNewz αποκλειστικό

Σχέδιο του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου περιγράφει το “Ιδανικό Παγκόσμιο Μέλλον”

H Έκθεση Στρατηγικών Τάσεων του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου περιγράφει το “Ιδανικό Παγκόσμιο Μέλλον” και καλεί τις κυβερνήσεις να «οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας» στην τεχνητή νοημοσύνη, τις εταιρίες και τις μεγαλουπόλεις παρέχοντας «υβριδική διακυβέρνηση» στον πλανήτη

Μια μακρά έκθεση που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στα τέλη του περασμένου χρόνου περιέγραψε πολλαπλά σενάρια για το μέλλον του πλανήτη, από μια παγκοσμιοποιημένη οπτική γωνία.

Η έκθεση, με τίτλο “Παγκόσμιες Στρατηγικές Τάσεις: Το μέλλον ξεκινάει σήμερα”, χαρακτηρίζει έναν κόσμο εθνικά ανεξάρτητων κρατών ως κατακερματισμένο και θλιβερό, έναν κόσμο στον οποίο η «παγκόσμια διακυβέρνηση» είναι αδύνατη.

Το ιδανικό σενάριο που παρουσιάζεται είναι ένα “δίκτυο φορέων” που κυβερνά τον πλανήτη. Η κυριαρχία εξαφανίζεται ενώ οι εταιρείες και οι μεγαλουπόλεις παρέχουν ένα σύστημα “υβριδικής διακυβέρνησης”.

Μάλιστα επικροτεί την «βελτίωση της ισότητας» που επιτρέπει στα άτομα να «καθορίσουν το φύλο και τη σεξουαλικότητα» τους, ενώ ακόμα η έκθεση αναφέρει ότι «η αντιπάθεια προς τους μετανάστες αυξάνεται».

Η τεχνολογική επανάσταση είναι “η συγχώνευση του φυσικού, ψηφιακού και βιολογικού κόσμου» και «είναι πιθανό να αυξήσει τον κίνδυνο κοινωνικών αναταραχών, παραπόνων και ενδεχομένως βίαιων διαμαρτυριών από τους μειονεκτούντες».

Επιπλέον, η έκθεση καλεί τις κυβερνήσεις να «συμβάλλουν ενεργά» στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στην τεχνητή νοημοσύνη. Η έκθεση Παγκόσμιας Στρατηγικής Τάσης χρησιμοποιείται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη διαμόρφωση των αποφάσεων.

Μια παλαιότερη έκδοση της έκθεσης για το 2010 περιγράφει ένα μέλλον στο οποίο η κοινωνία κατακερματίζεται από την παγκοσμιοποίηση και τη μαζική παγκόσμια μετανάστευση:

  • Οι κοινωνικές εντάσεις που προκαλούνται από τη συντριπτική παγκόσμια κουλτούρα είναι πιθανόν να είναι οι πιο οξείς μεταξύ εκείνων που επιδιώκουν να διατηρήσουν τα ήθη, τα παραδοσιακά έθιμα και τις πεποιθήσεις τους και αισθάνονται ότι απειλούνται από τις αλλαγές. Αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει σε έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων και ομάδων, πολλοί από τους οποίους διαμορφώνονται γύρω από ενιαία ζητήματα που τα διαφοροποιούν από την ευρύτερη κοινωνία, καθίστανται περιθωριοποιημένα και ενδεχομένως ριζοσπαστικοποιημένα.

Η προηγούμενη έκθεση έβλεπε επίσης την άνοδο μιας «παγκόσμιας ελίτ» που επηρεάζει την παγκόσμια ατζέντα:

  • “… είναι επίσης δυνατή η εμφάνιση μιας παγκόσμιας ελίτ, ενός ισχυρού δικτύου ατόμων και θεσμών που βρίσκεται πάνω από το επίπεδο των μεμονωμένων κρατών και επηρεάζει την παγκόσμια ατζέντα”.

Το πιο σημαντικό εμπόδιο στο παγκόσμιο σχέδιο για τον κόσμο, κατά τη δική τους άποψη, είναι η εθνική κυριαρχία, ένα μεγάλο κακό που πρέπει να καταστραφεί.

⚠ Fair Notice: Τα άρθρα της AllNewz είναι αποτέλεσμα έρευνας, συγγραφής ή μετάφρασης της ιστοσελίδας ​και απαγορεύεται ρητά η πλήρης αναδημοσίευσή τους ή μέρους αυτής, καθώς και η αναπαραγωγή υλικού. Επίσης απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε επισήμανση και χαρακτηρισμός των άρθρων μας από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος οργανώσεις οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε

Στην ίδια κατηγορία

AllNewz σημαίνει όλη η Αλήθεια