Εττικέτα : Αφύπνιση

CERNίσματα

6. Βιοφωτόνια στον εγκέφαλο υποδηλώνουν ότι η συνειδητότητα συνδέεται με το φως

AllNewz
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν βιοφωτόνια στον εγκέφαλο μας που υποδηλώνουν ότι μπορεί η συνειδητότητα μας να συνδέεται άμεσα με το φως...
AllNewz σημαίνει όλη η Αλήθεια