Εττικέτα : Βιοφωτόνια

CERNίσματα

6. Βιοφωτόνια στον εγκέφαλο υποδηλώνουν ότι η συνειδητότητα συνδέεται με το φως

AllNewz
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν βιοφωτόνια στον εγκέφαλο μας που υποδηλώνουν ότι μπορεί η συνειδητότητα μας να συνδέεται άμεσα με το φως
AllNewz σημαίνει όλη η Αλήθεια