Εττικέτα : Βουλή

AllNewz αποκλειστικό Εμπόλεμη Ζώνη Παρατηρητήριο σεισμών

Σεισμοί και καταποντισμοί όσο μιλάνε στη Βουλή

AllNewz
Η σύνθετη πρόταση του τίτλου είναι καθαρώς ιστορική και οποιαδήποτε σχέση μεταξύ σεισμών και συζήτησης στη Βουλή είναι καθαρά συμπτωματική… … … ...
AllNewz σημαίνει όλη η Αλήθεια