Εττικέτα : ευγονική

AllNewz αποκλειστικό Επιβιώνουμε Κίνημα Επιβιώνουμε 🗝

Βρετανία: Πράσινο φως για γενετική τροποποίηση ανθρώπινων εμβρύων

AllNewz
«Πράσινο φως» δόθηκε σε Βρετανούς επιστήμονες ώστε να προχωρήσουν για πρώτη φορά στην γενετική τροποποίηση ανθρώπινων εμβρύων...
AllNewz σημαίνει όλη η Αλήθεια